Predmeti

FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: