Predmeti

FPRN2_OR
Osnovi računovodstva

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

Upoznati studenta se sa osnovama računovodstva i razumjeti značaj računovodstvenih informacija;

Upoznati studenta se sa računovodstvenim praćenjem izgradnje izabranog građevinskog objekta i postupka  proračuna  cijena koštanja objekta

Angažovani predavači: