Predmeti

FPNER2EK
Električna kola

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Smjer: Elektrotehnika i računarstvo

opis

Angažovani predavači: