Predmeti

FPNER2SIS
Signali i sistemi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: