Predmeti

FPNER4ISP
Inteligentni sistemi sa primjenama

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: