Predmeti

FPNER4SP
Semestralni projekat

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: