Predmeti

FPNER3AROS
Arhitektura računara i operativni sistemi

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: