Predmeti

MAT_ELEM
Elementarna matematika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+4
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: