Predavači

Asistent
mr Snežana Delić

 

Mr Snežana Delić

Rođena je 16. maja  1962. god. u Beranama .

Diplomirala je 1987. god. i stekla naziv diplomirani matematičar na Institutu za matematiku i  fiziku u Podgorici.  Postdiplomske specijalističke studije metodike nastave matematike završila je 2004. god. u Podgorici ( Prirodno – matematički fakultet , Univerzitet Crne Gore ) .  Završila je magistarske studije 2009. god. i  stekla stepen magistra matematike ( Prirpdno – matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore) .

Od 1987. god. radi kao profesor matematike u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u Podgorici.

Koautor je 12 udžbenika i zbirki zadataka iz matematike koje je Savjet za opšte obrazovanje odobrio za upotrebu u opštoj gimnaziji ( koriste se od 2007. god. u gimnazijama  u Crnoj Gori ).

Godine 2017.  dobila je zvanje nastavnik – istraživač .

Dobitnica je Državne  nagrade  “ Oktoih “ za 2017. god, koja se dodjeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja i  vaspitanja .

Od 2016. god. izvodi nastavu na Fakultetu primijenjene  nauke  ( smjer Matematika ), Univerziteta Donja Gorica, na predmetu Elementarna matematika .

 

 

                                               

mr Snežana Delić
Predmeti
Kontakt podaci