Predmeti

MAT_ANAL1dio1
Analiza I prvi dio

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: