Predmeti

FPNER1ELE
Elektrotehnika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: