Predmeti

MAT_PROG2
Programiranje 2

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: