Predmeti

MAT_ISTFIL
Istorija i filozofija matematike

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: