Predmeti

FPRNP2SJ3
Strani jezik 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Primijenjena psihologija

Studenti imaju mogućnost da uče niz stranih jezika kao što su Kineski, Njemački, Turski, Španski,...

Shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

 

Angažovani predavači: