Predmeti

MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: