Predmeti

MAT_ANAL1dio2
Analiza I drugi dio

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: