Predmeti

FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: