Predmeti

FPNER1ORS
Organizacija računarskih sistema

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: