Predmeti

FPNER3RA
Robotika i automatika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: