Predmeti

FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4+0
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Opis

Angažovani predavači: