Predmeti

FPNER1ELE
Elektrotehnika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Opis

Angažovani predavači: