Foto galerija

Foto
Galerija

Međunarodni dan djeteta (20.11.2020.); Primijenjena psihologija
Dodjela diploma (11.11.2020.)
Dan Mentalnog Zdravlja (10.10.2020.) - Studenti smjera Primijenjena psihologija
Odbrane diplomskih radova II generacije studenata smjera Primijenjena psihologija
UDG Inside 2020
Dodjela diploma (11.11.2019.)
Posjeta matematičkog odjeljenja Gimnazije
Međunarodni dan djeteta (22.11.2019.) ; Primijenjena psihologija
Dan Mentalnog Zdravlja (10.10.2019.) - Studenti smjera Primijenjena psihologija
Odbrane diplomskih radova I generacije studenata smjera Primijenjena psihologija
Matematika: Gostujuće predavanje prof. Radeta Doroslovačkog
Primijenjena psihologija: Radionica sa učenicima OŠ "Vlado Milić"