Foto galerija

Foto
Galerija

UDG Inside 2020
UDG Inside 2020
Dodjela diploma (11.11.)
Posjeta matematičkog odjeljenja Gimnazije
Međunarodni dan djeteta (22.11.2019.) ; Primijenjena psihologija
Dan Mentalnog Zdravlja (10.10.2019.) - Studenti smjera Primijenjena psihologija
Odbrane diplomskih radova I generacije studenata smjera Primijenjena psihologija
Matematika: Gostujuće predavanje prof. Radeta Doroslovačkog
Primijenjena psihologija: Radionica sa učenicima OŠ "Vlado Milić"