Obavještenja

Osnovne studije
Informacije i pravila studija na Fakultetu primijenjene nauke

U prilogu su informacije i pravila studija na Fakultetu primijenjene nauke. Isti se mogu naći u sekciji Download_Za studente. Potrebno ih je poznavati i pridržavati se.

Dokumentacija je sljedeća:

- Pravila nastave na studijskim programima

- Informacije tokom semestra (koordinatori i saradnici)

- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta Donja Gorica

- "13 zapovijesti" polaganja ispita