Novosti sa fakulteta

Osnovne studije
Vještačka inteligencija i matematika
20
Jun
'22
Vještačka inteligencija i matematika
20 Jun '22
Na Univerzitetu Donja Gorica, u kontekstu NCC Montenegro, 24. juna od 11h u Preduzentičkom gnijezdu održaće se predavanje na temu Vještačka inteligencija i matematika. Predavanje će odžati Petar Veličković. Petar je trenutno angažovan kao predavač na University of Cambridge, gdje je i doktorirao. Radio je u više kompanija širom svijeta, a trenutno je dio kompanije DeepMind na poziciji naučnog istraživača. Objavio je veliki broj naučnih radova, ...
Saznajte više
Osnovne studije
Apsolventski rok - Elektrotehnika
13
Jun
'22
Apsolventski rok - Elektrotehnika
13 Jun '22
Na sjednici koja je održana 9. juna, donijeta je odluka o održavanju apsolventskog roka. Isti će biti održan 27. jula. Da bi student ili studentkinja imao/imala pravo izlaska na ispit u ovom roku, mora zadovoljiti sljedeće uslove: 1. Student-kinja ima samo jedan ispit do kraja osnovnih studija (ne računajući Diplomski rad). Nije bitno da li je ispit iz zimskog ili ljetnjeg semestra. 2. Student-kinja je već odlsluša-o/la predmet, odnosno im...
Saznajte više
Osnovne studije
Primijenjena psihologija: Apsolventski rok
13
Jun
'22
Primijenjena psihologija: Apsolventski rok
13 Jun '22
Na sjednici koja je održana 9. juna, donijeta je odluka o održavanju apsolventskog roka. Isti će biti održan 27. jula. Više informacija u nastavku obavještenja.
Saznajte više
Osnovne studije
Primijenjena psihologija: Obavještenje za studente I godine - Metodologija istraživanja 2 (Popravni rok)
7
Jun
'22
Primijenjena psihologija: Obavještenje za studente I godine - Metodologija istraživan...
7 Jun '22
U prilogu je spisak studenata za popravni rok iz predmeta Metodologija istraživanja 2. Ovaj spisak važi i za praktični dio 9. juna sa par napomena:
Saznajte više
Osnovne studije
Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"
1
Jun
'22
Mentalno je elementarno: Organizovan okrugli sto "Maj, mladi i mentalno zdravlje"
1 Jun '22
Mreža za mlade Crne Gore, povodom mjeseca podizanja svijesti o mentalnom zdravlju, organizovala je sinoć u Baru dva okrugla stola pod nazivom “Maj, mladi i mentalno zdravlje”.
Saznajte više