Predavači

Saradnik
Tea Grgurović

Tea Grgurović rođena je u Kotoru gdje je završila osnovnu i srednju školu odličnim uspjehom. Nakon srednje škole, školske 2019/2020. godine upisala je Fakultet primijenjene nauke na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirala je u oktobru 2022. godine, u okviru smjera primijenjena psihologija, odbranivši rad "Osvrt na književno djelo „Simboli i metafore“, prof. dr Veselin Vukotić" pod mentorstvom prof. dr Veselina Vukotića. Odmah nakon diplomiranja nastavlja svoje obrazovanje u okviru Renesansnih postdiplomskih studija (smjer: psihologija) na istom fakultetu.

U novembru 2022. godine započinje svoj radni angažman na Univerzitetu Donja Gorica kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima.

 

Image not available