Predmeti

FPRNP1OP
Opšta psihologija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija
-

Angažovani predavači: