Predavači

Docent
Doc. dr Aleksandar Jović

Aleksandar Jović je docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u Srbiji i gostujući profesor na Fakultetu primenjenih nauka Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Osnovnu i srednju školu je završio u Vladičinom Hanu, kao nosilac Vukovih diploma i diploma iz matematike i fizike. Učestvovao je na brojnim takmičenjima iz matematike i fizike i osvajao nagrade. Takođe je bio polaznik matematičkih seminara u istraživačkoj stanici Petnica. Doktorirao je 2021. godine, odbranivši doktorsku tezu pod naslovom "Uslovi ekstremuma za jednu klasu problema optimizacije sa neprekidnim vremenom", na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izvodio je nastavu iz velikog broja predmeta na Matematičkom fakultetu, Hemijskom fakultetu i  Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. 

Oblasti naučnog interesovanja su mu optimizacija i numerička matematika, optimalno upravljanje i mašinsko učenje, teorija igara, nelinearno programiranje i primene.  Do sada je objavio 10 naučnih radova u istaknutim domaćim i medjunarodnim časopisima (od kojih se 5 nalazi na SCI listi) i 10 radova sa naučnih konferencija. Autor je dve skripte zadataka. Tokom 2012. i 2013. godine obavio je istraživačke posete Institutu za Informatiku u Krakovu i Univerzitetu u Egeru. U ranijem periodu kao istraživač učestvovao je u radu tri medjunarodna projekta iz Programa PRACE i TEMPUS i dva nacionalna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Od 2022. godine angažovan je na naučnoistraživačkom projektu "Integrability and Extremal Problems in Mechanics, Geometry and Combinatorics-MEGIC" podržanom od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

Aktivno učestvuje u pripremama sredjoškolaca za matematička takmičenja. Član je Društva matematičara Srbije i Državne komisije za matematička takmičenja učenika srednjih škola.  

Naučno-istraživački radovi

 1. A.Jovic, Necessary and sufficient optimality conditions and a new approach for solving the smooth multiobjective fractional continuous-time programming problem, Pacific Journal of Optimization, Volume 19, Number 3, 441-461, 2023.

 2. A. Jovic, Saddle-point type optimality criteria, duality and a new approach for solving nonsmooth fractional continuous-time programming problems, Journal of Industrial and Management Optimization, Volume 19, Issue 3: 1931-1944, 2023. DOI: 10.3934/jimo.2022025

 3. A. Jovic, Optimality criteria and duality for nonlinear fractional continuous-time programming, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, ISSN: 1705-5105. Volume 18, Number 6, 865-880, 2021.

 4. A. Jovic, B. Marinkovic, Saddle point optimality criteria and duality for convex continuous-time programming problem, Filomat, vol. 36 no. 11, 3797-3808, 2022. DOI:10.2298/FIL2211797J

 5. A. Jovic, B. Marinkovic. New optimality criteria for convex continuous-time problems of vector optimization, Optimization, vol. 71, 4555-4570, 2021. DOI: 10.1080/02331934.2021.1950152

 6. A.Jovic, New optimality conditions in vector continuous-time programming, Yugoslav Journal of Operations Research, 31 (3): 329-338, 2021. DOI: 10.2298/YJOR200415028J

 7. M. Nikolic, A. Jovic, J. Jakic, A. Balaz, An Analysis of FFTW and FFTE Performance, Modelling and Optimization in Science and Technologies, Springer, ISSN:2196-7326, Volume 2, 163-170. 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-01520-0-20

 8. D. Stankovic, P. Jovanovic, A. Jovic, V. Slavnic, D. Vudragovic, A. Balaz, Implementation and Benchmarking of New FFT Libraries in Quantum ESPRESSO, Modelling and Optimization in Science and Technologies, Springer,ISSN: 2196 7326,Volume 2, 155-162. 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-01520-0-19

 9. A. Sunderland, S. Pickles, M. Nikolic, A. Jovic, J. Jakic, V.Slavnic, I. Girotto, P. Nash, M.Lysaght, An Analysis of Fast Fourier Transformation Performance in PRACE Application Codes, PRACE, 1-17, 2012. DOI: 10.5281/ZENODO.806916

 10. D. Stankovic, A. Jovic, D. Vudragovic, V. Slavnic, Enabling FFTE library and FFTW threading in Quantum Espresso, PRACE, 1-6, 2012. DOI: 10.5281/ZENODO.807514

Naučno-istraživački projekti

 • Science Fund of the Republic of Serbia, Project no.  7744592 MEGIC-Integrability and Extremal Problems in Mechanics, Geometry and Combinatorics (January 2022-January 2025).

 • Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Project no. 174015 : Approximation of Integral and Differential Operators and Applications (2013-2019).

 • Tempus foundation: Project no. 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU Visuality and Mathematics (2013.)

 • PRACE foundation: Project no. PRACE RI-211528 (2011-2012.)

 • PRACE foundation: Project no. PRACE FP7-261557 (2012.)
dr Aleksandar Jović
Kontakt podaci
Učešće na konferencijama
 • 50th International Symposium on Operational Research SYMOPIS
 • 18. septembar 2023. / Serbia
 • J. Vicanovic, A. Jovic, Continuous-time programming problems
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Continuous-time programming problem, Convexity, Regularity
 • 12th Symposium ''Mathematics and Applications''
 • 2. decembar 2022. / Serbia
 • A. Jovic, An interesting approach to obtaining optimality conditions in mathematical programming under additional regularity assumptions
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Mathematical programming, KKT Necessary and Sufficient optimality conditions, Constraint qualifications
 • Congress of Young Mathematicians
 • 1. oktobar 2022. / Serbia
 • A. Jovic, Extremum conditions in a smooth vector multiobjective continuous-time problem
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | Regularity conditions, KKT coditions, Optimlaity conditions
 • 11th Symposium ''Mathematics and Applications
 • 3. decembar 2021. / Serbia
 • A. Jovic, Optimality conditions in multiobjective continuous-time programming
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Multiobjective continuous-time programming, Duality
 • XLVIII International Symposium on Operational Research SYMOPIS
 • 20. septembar 2021. / Serbia
 • A. Jovic, Sufficiency criteria in continuous-time problems of vector optimization
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Optimality conditions, Vector continuous-time programming
 • 9th Symposium ''Mathematics and Applications
 • 30. novembar 2018. / Serbia
 • A. Jovic, Theorems of the alternative in mathematical programming
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Optimality conditions, Theorems of the alternative, Duality
 • XIV Serbian mathematical congress
 • 16. maj 2018. / Serbia
 • A. Jovic, New optimality conditions for the vector continuous-time programming problem
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Optimality conditions, Continuous-time programming
 • Mathematical Conference of the Republic of Srpska
 • 5. jun 2014. / Bosnia and Herzegovina
 • Numerical solutions to Love's integral equation, M. Dotlic, A. Jovic, M. Ignjatovic
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Integral equation, Numerical methods, Numerical approximation
 • Conference HP-SEE User Forum 2012
 • 17. oktobar 2012. / Serbia
 • An Analysis of FFTW and FFTE Performance, J. Jakic, A. Jovic, D. Vudragovic, P. Jovanovic, A. Balaz
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Fast Fourier Transform (FFT), FFTE and FFTW libraries, Quantum Espresso software package, electronic-structure calculations, density-functional theory
 • Conference HP-SEE User Forum 2012
 • 17. oktobar 2012. / Serbia
 • SCL Quantum Espresso Extensions, D. Stankovic, P. Jovanovic, A. Jovic, V. Slavnic
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Parallel programming, Fast Fourier Transform (FFT), FFTE and FFTW libraries