Predmeti

MAT_KOMB
Kombinatorika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: