Predmeti

MAT_DISKR
Diskretna matematika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

.

Angažovani predavači: