Predmeti

MAT_KOMB
Kombinatorika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

.

Angažovani predavači: