Predmeti

MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

.

Angažovani predavači: