Predmeti

FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+0
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: