Predmeti

MAT_INF
Informatika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: