Predmeti

FPRNP2UKP
Uvod u kliničku psihologiju

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

Cilj predmeta je uvid u predmet, zadatke i istorijat kliničke psihologije, kao i usvajanje profesionalnog standarda i etičkog kodeksa u kliničkoj psihologiji.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/kinja će imati uvid u u bihejvioralnu opservaciju i procjenu, primjenu metoda (intervju, studija slučaja), mjerenje i procjenjivanje kroz proces dijagnostičke spoznaje i integraciju podataka u kliničkoj psihologiji.

Angažovani predavači: