Predmeti

FPRNP1USP
Uvod u socijalnu psihologiju

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja izučavanja ovog predmeta je razumijevanje brojnih fenomena koji se javljaju u međuljudskoj interakciji, unutargrupnim i međugrupnim odnosima, kao i koncepta socijalizacije i njenog značaja. Takođe, jedna od ideja predmeta je upoznavanje sa subdisciplinama u okviru socijane psihologije, usvajanje socijalno-psiholoških pojmova i razumijevanje prirode socijalne interakcije na individulanom, grupnom i organizacijskom nivou i uticajima na mišljenje, osjećanja i ponašanje ljudi.

Nakon uspješno položenog ispita, student/kinja raspolaže znanjem teorijskih koncepata socijalne psihologije, izgrađuje kritički stav u sagledavanju ličnog iskustva i iskustva drugih, poznaje značajna istraživanja iz oblasti socijalne psihologije i razumije mehanizme nastanka teorija o ponašanju grupa i pojedinca. 

Angažovani predavači: