Predmeti

MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: