Predmeti

FPRN_RELMIT
Religija i mitologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

Cilj predmeta je da student kroz proučavanje zakonomjernosti u okviru mitologije i različitih religija kroz istoriju civilizacije shvati značaj mitološko-religioznih obrazaca u načinu ponašanja i donošenja odluka  i u društvima koja se karakterišu kao svjetovna i sekularna.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/kinja će poznavati i biti u mogućnosti da definiše i interpretira osnovne kategorije uloge religije i mitologije u društvu; poznavaće osnovne odrednice dominantnih mitologija i religija u različitim fazama razvoja civilizacije; poznavaće i biti u mogućnosti da opiše, analizira i interpretira iticaj društvenih okolnosti na nastanak mitova i dominantne religije u jednom društvu i uticaj mita/religije na način razmišljanja i ponašanja u društvu.

Angažovani predavači: