Predmeti

FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: