Predmeti

FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+1+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opiis.

Angažovani predavači: