Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nila Kapor Stanulović

Nila Kapor Stanulović (1941, Sarajevo) je psihološkinja i univerzitetska profesorka.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za psihologiju. Poslije studija radila je u Beogradu u školi za djecu sa posebnim potrebama, u Savjetovalištu za mentalno zdravlje i na Odsjeku za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije. Na Kalifornijskom univerzitetu u Dejvisu bila je asistentkinja i tamo je magistrirala sa temom Identifikacija sa ulogom pola i planiranje porodice. Po povratku iz SAD, u Novom Sadu je primljena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa tezom Ponašanje u regulaciji humane reprodukcije. Učestvovala je u osnivanju i organizaciji Katedre za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i postala njen prvi rukovodilac. Kao redovna univerzitetska profesorka radila je u Zadru i Novom Sadu, a kao gostujuća profesorka predavala je na Braun univerzitetu u SAD. Konsultantkinja je Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi i članica Komiteta za odgovorno roditeljstvo pri Svjetskoj federaciji za mentalno zdravlje. Posebno je zapažen njen konsultativni rad na ostvarivanju UNICEF-ovih programa psihosocijalne rehabilitacije djece traumatizovane ratom u Jermeniji, Azerbejdžanu, Gruziji, kao i na prostorima bivše Jugoslavije.

Oblasti istraživanja: primjenjena psihologija, psihologija u zdravstvu, psihologija krize i traume, brak i roditeljstvo, prevencija i očuvanje mentalnog zdravlja

Publikacije:

Psihologija i roditeljstvo, Nolit, Beograd, 1985;

Na putu ka odraslosti, Zavod za izdavanje udžbenika Beograd, (1988);

Rat, stradanja, smrt…kako pomoći deci, Unicef, Beograd, 1993;

Deca u krizi, priručnik za psihosocijalnu podršku, Unicef (na engleskom i srpskom), Beograd, 1998;

dr Nila Kapor Stanulović