Predmeti

FPRNP2PGO
Psihologija grupa i organizacije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je razumijevanje bazičnih problema i teorija u psihologiji grupa i organizacije, povezivanje i njihova primjena u praksi. Cilj predmeta je pružanje znanja o procesima i dinamici u modernim organizacijama, kao i o načinu njihovog funkcionisanja.

Nakon uspješno položenog ispita, student/kinja će posjedovati osnovno znanje o ponašanju pojedinca u grupama i organizacijama, kreiranju organizacijskih stavova, radnim grupama i njenim mogućnostima i učincima.

Angažovani predavači: