Predmeti

FPRNP2RPOD
Razvojna psihologija odraslog doba

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je izučavanje razvoja kroz teorije koje se bave razvojem u odraslom dobu, kao i prepoznavanje razvojnih zadataka pojedinih stadijuma odraslosti i odraslog doba. Fokus ovog predmeta je usmjeren na proučavanje cjeloživotnog razvoja, kao i promjena i kontinuiteta u psihološkim procesima tokom odraslog doba.

Nakon uspješno završenog ispita, student/kinja će posjedovati znanja i vještine koje omogućavaju da razumije i razlikuje teorije i metode istraživanja razvoja i biće upoznat/a sa promjenama u fizičkom, senzornom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom domenu.

Angažovani predavači: