Predmeti

FPRNP1MI2
Metodologija istraživanja 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Primijenjena psihologija

Osnovna ideja predmeta je sticanje osnovnih teorijskih znanja za statističku i psihometrijsku analizu podataka u psihologiji. Fokus predmeta je stavljen na osposobljavanje studenta za razumijevanje, pripremu i analizu statističkih podataka, kao i njihovo tumačenje.

Nakon uspješno položenog ispita student/kinja posjeduje znanja i vještine u oblasti primjene podataka za analizu, interpretacije podataka i izvođenje samostalnih tumačenja osnovnih statističkih postupaka.

Angažovani predavači: